foto01 foto02 foto03 foto04 foto05 foto06 foto07 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13
DaneDane urzęduUrząd Gminy Dubeninki
ul. Dębowa 27
19-504 Dubeninki
Godziny Godziny otwarcia urzędu Poniedziałek - Piątek: 7:30 do 15:30 Kontakt Kontakt Tel / fax: 87 6158137
E-mail: sekretarzug@dubeninki.pl

- mapa gminy.png

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Powszechny Spis Ludności - Spisy Powszechne - Dubeninki gmina wiejska.

 

Pobierz PDF

Powszechny Spis Ludności

 

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Dubeninki - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r., który przeprowadzony będzie w terminie od 01 kwietnia 2011r. do 30 czerwca 2011r. na terenie Gminy Dubeninki.

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r. będzie prowadzony w terminie od 6 grudnia 2010 roku do 20 grudnia 2010 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą
w Urzędzie Gminy Dubeninki, (sekretariat pokój nr 6) w godzinach pracy Urzędu.

 

I. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

 • ukończone 18 lat,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • korzysta z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
 • posiada umiejętność obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
 • praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 • pełna sprawność fizyczna,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 • obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 • zamieszkanie na terenie gminy oraz znajomość terenu gminy,
 • musi być dyspozycyjny czasowo, prace przy spisie trwają około 3 miesięcy, w tym konieczność odbycia szkolenia (3-dniowe).

 

II. HARMONOGRAM PRACY RACHMISTRZA SPISOWEGO:

 • odbycie szkolenia zakończonego egzaminem,
 • odbycie obchodu przedspisowego,
 • dokonanie spisu,
 • rozliczenie finansowe z rachmistrzem.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

 

III. WAŻNA INFORMACJA!

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. Posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 • zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  • imienia i nazwiska
  • adresu zamieszkania
  • telefonu, adres- email
  • data urodzenia
  • miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy
  • w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty
  • w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,
 • dokument poświadczający wykształcenie,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Oświadczenia, o których mowa wyżej można pobrać ze strony internetowej Urzędu www.dubeninki.pl (załączniki) lub bezpośrednio w Urzędzie (sekretariat pok. Nr 6).

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 20 grudnia 2010 r.

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Dubeninki
ul. Mereckiego 27
19-504 Dubeninki
Sekretariat (pok. Nr 6)

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy złożą dokumenty terminowo oraz będą one kompletne zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Dubeninki
Gminny Komisarz Spisowy
Ryszard Zieliński

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dubeninki gmina wiejska
ul. Mereckiego 27
19-504 Dubeninki
pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: 87 615-81-37, fax: 87 615-81-37, email: sekretarzug@dubeninki.pl; skarbnikug@dubeninki.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x