foto01 foto02 foto03 foto04 foto05 foto06 foto07 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13
DaneDane urzęduUrząd Gminy Dubeninki
ul. Dębowa 27
19-504 Dubeninki
Godziny Godziny otwarcia urzędu Poniedziałek - Piątek: 7:30 do 15:30 Kontakt Kontakt Tel / fax: 87 6158137
E-mail: sekretarzug@dubeninki.pl

- mapa gminy.png

Aktualności

 
2017-07-27

Termin składania wniosków o świadczenia rodzinne

Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
 
2017-07-27

Termin składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 
2017-07-27

Termin składania wniosków o świadczenia wychowawcze

Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z programu "Rodzina 500+"
 
2017-07-26

Komunikat w sprawie programu ˝Rodzina 500+˝

Urząd Gminy Dubeninki informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego z programu "Rodzina 500+" na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.
 
2017-07-20

Dyżur eksperta Dubeninki

Harmonogram dyżuru pracowników ZUS w Urzędzie Gminy Dubeninki
 
2017-07-07

Młodzi górą

To, co się zadziało w niedzielę w Orzyszu 02.07.2017r. ucieszyło nas bardzo – młodzi soliści zespołu "Rominczanie" pokazali co potrafią. Bo to nie zespół tym razem tryumfował, ale Natalka i Piotr.
 
2017-06-27

Noc świętojańska nad Bludzianką – to dzieje się naprawdę.

"Dziesiej noc swiętojańska, coz sie moze dziać?
- Bedziem prosić św. Jana, aby scęście w zyciu nam przynios. Aby dzieciska zdrowe sie rodzili i chowali, aby wsytkie niescęścia nas omijali, aby darzyło się w polu, zagrodzie i chałupie.
 
2017-06-14

Noc Świętojańska nad Bludzianką

Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej” w Dubeninkach zaprasza na Piknik „Noc świętojańska nad Bludzianką”, który odbędzie się dnia 17.06.2017r. o godz. 18.00 na plaży gminnej w Kiepojciach. Więcej szczegółów na plakacie i na http://www.stowarzyszenieglospuszczyrominckiej.cba.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=9
 
2017-06-05

Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych w regionie

 Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych w regionie - informacja
 
2017-05-24

Ogłoszenie Wojewódzkiego Insektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

 Pismo OGO.7122.3.5.2017 plik PDF
 
2017-05-24

Legalizacja wag i odważników w Gołdapi

Legalizacja wag i odważników w Gołdapi 5 - 9 czerwca 2017r. w godzinach 9:00 - 14:00
 
2017-05-10

Sposoby i terminy zwalczania chowacza podobnika

Sposoby i terminy zwalczania chowacza podobnika w uprawie rzepaku ozimego.
 
2017-05-09

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap - Granica Województwa

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap - Granica Województwa
 
2017-04-27

Dyżur Experta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gołdapi

Szanowni Państwo!
 
2017-04-25

Zaproszenie na spotkanie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Dubeninki do przystąpienia do programu dofinansowań na panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz instalacje solarne do produkcji energii cieplnej.
 
2017-04-24

Informacja PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że informacje o planowanych wyłączeniach prądu dostępne są pod adresem:
 
2017-04-19

Informacja Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie

 WIW-Z-ZZ.913.15.7.2017
 
2017-04-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, znoszące najbardziej restrykcyjne środki, które obowiązywały posiadaczy drobiu, w tym konieczność utrzymywania drobiu w odpowiednim zamknięciu.
 
2017-04-05

Informacja Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka

Szanowni Państwo,
 
2017-03-29

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie 2

W imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA ogłaszamy projekt dotacyjny FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE 2, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.
 
2017-03-28

Pismo nadleśnictwa Gołdap w sprawie szacowania szkód łowieckich

 Pismo ZG.7330.1.17
 
2017-03-14

Projekt ˝e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści˝ w Gminie Dubeninki

Gmina Dubeninki 18 stycznia 2016 roku podpisała porozumienie z Fundacją Aktywizacja w Warszawie na rzecz realizacji Projektu "e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści" w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Do projektu zakwalifikowało się 101 gmin z całej Polski.
 
2017-02-28

Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dubeninki
 
2017-02-27

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych ˝EWA plus˝

Program "EWA plus" (E-nergia, W-oda, A-tmosfera) jest kontynuacją programu "PROSUMENT". Skierowany jest do osób fizycznych.
 
2017-02-23

Ochrona pszczół i innych zapylaczy

Pismo przewodnie
 
2017-02-20

Informacja o wynikach konsultacji społecznych pn. ˝Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na rok 2017˝

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na rok 2017.
 
2017-02-14

Pamiątka regionu Warmii i Mazur

 Treść pisma pamiątka regionu Warmii i Mazur z dnia 13.02.2017r.
 
2017-02-07

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania. Rejon Energetyczny Suwałki (powiat: Suwałki, Augustów, Sejny) Planowe wyłączenia
 
2017-02-07

Baza usług rozwojowych

W związku z uruchomieniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Bazy Usług Rozwojowych (BUR) przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie na usługi szkoleniowe, dzięki którym ma możliwość rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.
 
2017-01-23

Nowe zasady wycinki drzew

1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 2249), wprowadzająca szereg zmian dotyczących ochrony terenów zieleni i zadrzewień.
 
2017-01-17

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.
 
2017-01-10

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.

Informacja o usuwaniu azbestu
 
2017-01-10

Informacja Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gołdapi

Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gołdapi, informuje o nakazie zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie nr (87) 444 5030 oraz pocztą e-mail piw@goldap.piw.gov.pl
 
2017-01-05

Informacja Wójta Gminy Dubeninki w sprawie konsultacji społecznych i zmian nazw ulic.

Szanowni mieszkańcy Gminy Dubeninki,
W dniu 1 kwietnia 2016. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744). Ustawa weszła w życie z dniem 2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.
 
2017-01-05

Informacja dla hodowców drobiu

 Informacja dla hodowców drobiu
 
2017-01-03

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Gołdapskim

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Gołdapskiego jest udzielana przez radców prawnych z Gołdapi, Olecka, Suwałk, Białegostoku.
 
2017-01-02

Apel do hodowców drobiu

 Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.
 
2016-12-29

Terminy wypłat świadczeń w 2017 roku

Terminy wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych z programu 500+ w 2017 roku.
 
2016-10-24

Czad cichy zabójca

Rozpoczął się sezon grzewczy 2016/2017. W tym czasie eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze i nasilają się przypadki zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczynami tragedii są zazwyczaj: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.
 
2016-10-18

Pismo Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ZK-I.6321.11.2016 z dnia 12 pażdziernika 2016 roku.

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją epizootyczną związaną z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w północno-wschodniej części Polski oraz realnym zagrożeniem wystąpienia tej choroby na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poniżej przedstawiam linki do stron internetowych, na których dostępny jest film edukacyjny Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego pt.: "Afrykański pomór świń- zasady ochrony świń przed chorobą":
 
2016-08-18

Ptasia remiza

Trwają prace nad ptasią remizą w Żytkiejmach. Mieszkańcy wsi przygotowują ogród przyrodniczy, gdzie prawdziwy raj znajdą ptaki i owady, a mieszkańcy miejsce gdzie będzie można odpocząć w zaciszu obserwując jego mieszkańców. Na wyrównanym terenie, gdzie powstaje ogród wykonane zostały alejki, a na klombach została zasiana trawa. Wkrótce zostaną zasadzone krzewy i zawieszone budki dla ptaków i domki dla owadów. Ogród przyrodniczy powstaje w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą „ Założenie ogródka przyrodniczego/remizy przyrodniczej” w ramach projektu „EKO-GRUPY – grupy odnowy wsi Warmii i Mazur dbają o środowisko. Realizatorem jest Grupa Odnowy Wsi Żytkiejmy we wsp
 
Dubeninki gmina wiejska
ul. Mereckiego 27
19-504 Dubeninki
pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: 87 615-81-37, fax: 87 615-81-37, email: sekretarzug@dubeninki.pl; skarbnikug@dubeninki.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x